OBCHODNÍ PODMÍNKY
Dodání a platba
Objednané zboží bude zasláno nebo předáno způsobem, který zvolí kupující v procesu objednávky. Vyučující a školy mají možnost objednávat na fakturu, kterou uhradí převodním příkazem (ze soukromého účtu, popř. účtu školy) nebo přiloženou poštovní poukázkou až po obdržení zboží. Standardní splatnost faktury je 21 dnů, aby měl vyučující dostatek času na vybrání peněz od studentů (v případě potřeby je možné dobu splatnosti ještě prodloužit). V následujících tabulkách jsou uvedeny možné způsoby dodání a platby a jejich ceny.
Způsob dodání
Cena
Balíkovna 
55 Kč
od 5 ks
ZDARMA
Doporučené psaní (max. 4 ks knih) 
88 Kč
Balík Na poštu 
88 Kč
od 10 ks
ZDARMA
Balík Do ruky 
99 Kč
od 10 ks
ZDARMA
Osobní odběr (Třebíč) 
ZDARMA
Způsob platby
Cena
Platba fakturou nebo složenkou (pouze vyučující a školy) 
ZDARMA
Platba předem (bankovní převod, QR platba) 
ZDARMA
Dobírka: 
 • při dodání do Balíkovny
22 Kč
 • pro ostatní způsoby dodání
33 Kč
 • od 10 ks
ZDARMA
Hotově 
ZDARMA
Sleva 20 %
Ve všech případech získáte 20% slevu oproti doporučeným cenám v knihkupectvích.
Bonusové výtisky
Pokud objednáte 10 a více kusů od jednoho titulu, zašle vám nakladatelství za každých 10 objednaných kusů 1 výtisk zdarma (viz tabulku).
počet objednaných kusů10–1920–2930–3940–4950–59atd.
zdarma navíc obdržíte1 ks2 ks3 ks4 ks5 ks
Právo odstoupit od smlouvy
Právo odstoupit od kupní smlouvy, k jejímuž uzavření došlo odesláním objednávky prostřednictvím internetu, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy oznámit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Odstoupit od kupní smlouvy může kupující písemně na adrese Ing. Petra Mrákotová – VYUKA.cz, Růžičkova 372/1, 674 01 Třebíč, e-mailem obchod@vyuka.cz nebo pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který lze stáhnout zde.
Důsledky odstoupení od smlouvy
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů od oznámení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžení prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není však prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Vracené zboží nezasílejte na dobírku, v takovém případě nebude zásilka přijata.
Záruční podmínky, reklamace, řešení sporů
Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura). Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Ing. Petra Mrákotová – VYUKA.cz, Růžičkova 372/1, 674 01 Třebíč, e-mailem obchod@vyuka.cz nebo telefonicky.
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefon) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vlastní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi.
Prodávající jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:
 • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Působnost, ceny a měna
Internetový obchod má působnost pouze na území České republiky, do zahraničí zboží nezasíláme.
Ceny zboží jsou uváděny v českých korunách a jsou včetně DPH.
Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího
 • Ing. Petra Mrákotová
  VYUKA.cz
 • Růžičkova 372/1, 674 01 Třebíč
 • IČ: 65788648
 • DIČ: CZ7657212926
 • E-mail: obchod@vyuka.cz
 • Tel.: 568 820 900
 • Fyzická osoba vedená v živnostenském rejstříku MěÚ Třebíč.
Ing. Petra Mrákotová
Růžičkova 372/1
674 01 Třebíč
IČO: 657 88 648
DIČ: CZ7657212926
Tel.: 568 820 900