Obsah knihy ČÍTANKA 1 (k LITERATUŘE – přehledu SŠ učiva):
1. Písemnictví starověku
Epos o Gilgamešovi
Rámájana
Starý zákon
Nový zákon
Homér: Ilias
Homér: Odyssea
Sapfo: Písně
Ezop: Bajky
Aischylos: Oresteia
Sofokles: Král Oidipus
Euripides: Médeia
Aristofanes: Ptáci
Aristofanes: Lysistrate
Platon: Symposion
Aristoteles: Poetika
Menandros: Dědek
Titus Maccius Plautus: Komedie o hrnci
Gaius Iulius Caesar: Zápisky o válce galské
Publius Vergilius Maro: Georgika
Publius Vergilius Maro: Aeneis
Publius Ovidius Naso: Umění milovat
Publius Ovidius Naso: Proměny
Lucius Annaeus Seneca: O duševním klidu
Gaius Petronius Arbiter: Satiricon
2. Středověká evropská literatura
Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
Marco Polo: Milión
Píseň o Beowulfovi
Píseň o Nibelunzích
Wolfram von Eschenbach: Parzival
Starší Edda
Slovo o pluku Igorově
Píseň o Rolandovi
Guillaume de Lorris a Jean de Meun: Román o Růži
Píseň o Cidovi
3. Česká literatura středověku
Konstantin Filosof: Proglas
Život Konstantinův
Kristiánova legenda
Kosmas: Kronika česká
Hospodine, pomiluj ny
Svatý Václave, vévodo české země
Ostrovská píseň
Kunhutina modlitba
Alexandreis
Tristram a Izalda
Dalimilova kronika
Tkadleček
Kronika o Štilfridovi
Trojánská kronika
Legenda o sv. Prokopu
Legenda o sv. Kateřině
Dvorská lyrika
Závišova píseň
Ktož jsú boží bojovníci
Bekyně
Karel IV.: Vita Caroli
Žákovská poezie
Podkoní a žák
Satiry o řemeslnících a konšelích
Smil Flaška z Pardubic: Nová rada
Mastičkář
Tomáš Štítný ze Štítného: Knížky o šašiech
Jan Hus: Knížky o svatokupectví
Petr Chelčický: Sieť viery pravé
Jan ze Žatce: Oráč z Čech
4. Renesance a humanismus v evropské literatuře
Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznovství
Dante Alighieri: Božská komedie
Francesco Petrarca: Zpěvník
Giovanni Boccaccio: Dekameron
François Villon: Závěť
François Rabelais: Gargantua a Pantagruel
Lope de Vega: Ovčí pramen
Tirso de Molina: Sevillský svůdce a kamenný host
Miguel de Cervantes Y Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky
Thomas More: Utopie
William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
William Shakespeare: Romeo a Julie
William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský
William Shakespeare: Sonety
5. Renesance a humanismus v Čechách
Jan z Rabštejna: Dialogus
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: O lidské ubohosti
Jan Campanus Vodňanský: Bretislaus
Mikuláš Konáč z Hodiškova: Pravidlo lidského života
Frantova práva
Václav Hájek z Libočan: Kronika česká
Jan Blahoslav: Filipika proti misomusům
Daniel Adam z Veleslavína: Druhá předmluva k Historii církevní Eusebia, příjmím Pamfila
Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta
6. Baroko v evropské literatuře
Torquato Tasso: Osvobozený Jeruzalém
Pedro Calderón de la Barca: Život je sen
John Milton: Ztracený ráj
Andreas Gryphius: Výbor z básní
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen: Dobrodružný Simplicius Simplicissimus
7. Baroko v české literatuře
Bohuslav Balbín: Obrana jazyka slovanského, zvláště českého
Bedřich Bridel: Co Bůh? Člověk?
Felix Kadlinský: Zdoroslavíček v kratochvilném hájičku postavený
Adam Michna z Otradovic: Česká mariánská muzika, radostná i žalostná
O Faustovi
O Fortunátovi
O Enšpíglovi
Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
Jan Amos Komenský: Kšaft umírající matky, Jednoty bratrské
Jan Amos Komenský: Velká didaktika