ČESKÝ JAZYK – přehled středoškolského učiva
Mgr. Drahuše Mašková
Vydavatel:
VYUKA.cz
Rozsah:
176 stran
Formát:
B5
Dostupnost:
skladem
Doporučená cena:
194 Kč
Nejnižší cena :
155 Kč
Vaše cena:
155 Kč 
Anotace
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole, při přípravě ke společné i školní části maturity a při přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy.
Tato kniha vám společně s publikacemi ČESKÝ JAZYK – testové úlohy, LITERATURA – přehled středoškolského učiva, LITERATURA – testové úlohy, OBSAHY A ROZBORY DĚL a čtyřmi díly ČÍTANEK poslouží při pravidelné výuce češtiny a následně i při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Učební látka je rozdělena do dvou částí:
Teoretická část vychází ze středoškolských osnov a Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky MŠMT ČR. Vedle tradičního učiva je zahrnut např. terminologický slovníček, seznam vyjmenovaných slov a kapitola o tom, jak napsat písemnou práci. Pro větší názornost a srozumitelnost je do výkladu zařazeno také mnoho ukázek a příkladů.
Praktická část knihy (cvičebnice) je určena k ověření teoretických znalostí a jejich procvičení. Obsahuje pravopisná cvičení, texty k diktátům, komplexní jazykové rozbory a tzv. testy s uzavřenými odpověďmi či s výchozím textem. Na konci knihy je zařazen klíč s řešeními a slovníček pojmů.
Struktura knihy
Ing. Petra Mrákotová
Růžičkova 372/1
674 01 Třebíč
IČO: 657 88 648
DIČ: CZ7657212926
Tel.: 568 820 900